Strona głowna   O Firmie   Odlewnia Żeliwa   Obróbka Mechaniczna   Obrót Złomem   Obrót Paliwami Płynnymi   Profile Stalowe   Galeria   Kontakt  
POLITYKA JAKOŚCI


Przedsiębiorstwo WTÓRMEX Spółka Jawna wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z jej wymaganiami. Ustanowiona przez Najwyższe Kierownictwo Polityka Jakości odgrywa dominującą rolę w strategii rozwoju w zakresie objętym Systemem.
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
Zbigniew Klimczyk

POLITYKA JAKOŚCI

PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO "WTÓRMEX" ELŻBIETA I MAREK ROCHOWSCY SPÓŁKA JAWNA W RADOMSKU

Najważniejszym i głównym celem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WTÓRMEX S.J Elżbieta i Marek Rochowscy jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz rozwój, poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych Klientów oraz ciągłe rozszerzenie oferty w zakresie:

"Odlewnia żeliwa. Produkcja i sprzedaż odlewów z żeliwa, w tym kształtek wodociągowych i kanalizacyjnych."

Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez :

zaangażowanie w realizację zamówień spełniających wymagania Klienta,

wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością pozwalającego na dobrą

organizację pracy, dającą satysfakcję naszym Klientom

ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy zarządzania organizacją.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku. Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2008 oraz zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie.


Współwłaściciel                         Współwłaściciel
Elżbieta Rochowska                 Marek Rochowski


design by mida