Odlewnia żeliwa

#

Kontrola jakości


 

KONTROLA JAKOŚCI


   Odlewnia posiada własne laboratorium badań materiałowych, które pozwala na wykonywanie następujących badań:
- badania własności mechanicznych: Rm; A5; Re; Rp0,2
- badania twardości: HB; HV; HR
- badania metalograficzne mikrostruktury
- analizę składu chemicznego za pomocą spektrometru ARL
- kontrolę wymiarową odlewów

Na życzenie klienta wystawiamy Atest materiałowy /uzgodniony z odbiorcą/ oraz Deklarację Zgodności.

    Kontrola Jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji. Wszystkie materiały wykorzystywane do produkcji pochodzą od klasyfikowanych dostawców, co jest potwierdzane odpowiednimi atestami lub świadectwami jakości.

    W przypadku kształtek wodociągowo-kanalizacyjnych wykonuje się dodatkowo kontrolę szczelności odlewów, pomiar grubości powłoki malarskiej oraz jej przyczepności do podłoża.

 

#

Kontrola jakości