Odlewnia żeliwa

#

Polityka jakości
POLITYKA JAKOŚCI


Przedsiębiorstwo Wtórmex sp.z o.o. Sp.k. wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008 oraz ciągle doskonali jego skuteczność zgodnie z jej wymaganiami. Ustanowiona przez Najwyższe Kierownictwo Polityka Jakości odgrywa dominującą rolę w strategii rozwoju w zakresie objętym Systemem.
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością
Zbigniew Klimczyk

POLITYKA JAKOŚCI

    Przedsiębiorstwa wielobranżowego Wtórmex sp.z o.o. Sp.k.W RADOMSKU

    Najważniejszym i głównym celem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Wtórmex sp.z o.o. Sp.k. jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów oraz rozwój, poprzez utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych Klientów oraz ciągłe rozszerzenie oferty w zakresie:

    "Odlewnia żeliwa. Produkcja i sprzedaż odlewów z żeliwa, w tym kształtek wodociągowych i kanalizacyjnych."

    Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez :
    - zaangażowanie w realizację zamówień spełniających wymagania Klienta,
    - wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy, dającą satysfakcję naszym Klientom
    - ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością

    Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy zarządzania organizacją.

    Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku. Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN ISO 9001:2008 oraz zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie.


Współwłaściciel                         Współwłaściciel
Elżbieta Rochowska                 Marek Rochowski

 

#

Polityka jakości