Odlewnia żeliwa

#

Produkcja


    Odlewnia produkuje odlewy z żeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 1563 Żeliwo sferoidalne w gatunkach:

EN-GJS 400-15     |     EN-GJS 400-18     |     EN-GJS 450-10     |     EN-GJS 500-7

Nasze moce produkcyjne to około 100 ton odlewów miesięcznie. Wykonujemy odlewy o masie do 1 500 kg. Asortyment wykonywanych odlewów to około 2 000 pozycji.

Produkcja obejmuje następujące procesy:

Modelarnia

Posiadamy własną modelarnię, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykonać omodelowanie lub jego adaptację wg dostarczonej dokumentacji lub wzoru. Modele są wykonywane z drewna lub żywicy.

Formiernia

Wykonujemy odlewy w gniazdach formierni maszynowej /formierki wstrząsowo-prasujące; formierki impulsowe/ oraz ręcznej. Formy są wykonywane na masach klasycznych z dodatkiem mieszanek bentonitowych, jak również mas chemoutwardzalnych SMS.

Topialnia

Proces wytopu żeliwa jest realizowany w oparciu o proces żeliwiakowy, wzbogacony o podgrzewany dmuch i bezpośredni wtrysk tlenu. Sferoidyzacja realizowana jest metodą prętową.

Oczyszczalnia

Odlewy po wybiciu są oczyszczane w gnieździe szlifierni, poprzez śrutowanie odlewów i ich szlifowanie.

Obróbka mechaniczna

Odlewnia realizuje zamówienia na odlewy obrabiane mechanicznie. W ramach Odlewni obróbka mechaniczna obejmuje: toczenie, frezowanie, wiercenie. Możemy również zaoferować odlewy gotowe pod względem precyzyjnej obróbki mechanicznej – przedsiębiorstwo posiada w swoich strukturach Wydział Obróbki Mechanicznej /zakładka: Wydział obróbki mechanicznej/.

Obróbka cieplna

Realizujemy obróbkę cieplną w piecach komorowych i w piecu wgłębnym do temperatur około 1000 OC. Nasze możliwości to wykonywanie następujących zabiegów obróbki cieplnej: wyżarzanie odprężające, wyżarzanie zmiękczające oraz normalizacja odlewów.

Malarnia

Odlewnia posiada dwie malarnie. Malarnia odlewów maszynowych, gdzie realizowane jest zabezpieczenie odlewów farbami podkładowymi /antykorozyjnymi/ oraz malarnia proszkowa, gdzie realizowany jest proces nakładania powłok ochronnych na kształtki wodociągowo-kanalizacyjne, za pomocą farb proszkowych na bazie żywic epoksydowych.

Kontrola szczelności odlewów

Odlewy kształtek wodociągowo-kanalizacyjnych są poddawane badaniu na szczelność.

Kontrola jakości

Kontrola jakości obejmuje badania odlewów pod kątem wymagań materiałowych oraz wymiarowych. /zakładka: Kontrola Jakości/

 

#

Produkcja