Odlewnia żeliwa

#

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

   Przedstawiamy wybrane warunki sprzedaży i współpracy handlowej.

Oferta cenowa

   Firma Wtórmex sp.z o.o. Sp.k. sprzedaje towar nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. Ceny te mogą ulec zmianie, o czym Klient jest informowany zawsze przed przyjęciem zamówienia do realizacji. W zależności od wielkości zamówienia oraz obrotu towarowego w przypadku stałych Klientów, możliwy jest rabat, który jest ustalany indywidualnie z Klientem.

Zamówienia

Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej /fax, e-mail/.
   Prawidłowo złożone zamówienie powinno zawierać następujące informacje:
- oznaczenie /wg katalogu/
- ciśnienie PN /10; 16; 25; 50/
- sposób wykonania pokrycia: wewnętrzne wyłożenie cementowe – zewnętrznie pokrycie
bitumiczne; pokrycie epoksydowe; pokrycie bitumiczne
- ilość towaru
- uzgodniony termin realizacji
- adres dostawy towaru
- warunki dostawy /forma dostawy - transport własny, firma spedycyjna/
- osobę kontaktową - imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail Zamawiającego

   Zamówienie, które zawiera wszystkie powyższe informacje pozwala na jego przyjęcie do realizacji bez dodatkowych uzgodnień, skracając czas realizacji.

 

Warunki dostaw, transport

   Dostawy są realizowane na koszt Zamawiającego. Forma dostawy /transport własny, firma spedycyjna/ jest określana przez Zamawiającego i powinna być ujęta w zamówieniu

 

 Warunki płatności

   Sposób zapłaty jest ustalany indywidualnie dla każdego Klienta. Przyznanie zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.
Uściślone oraz nie ujęte powyżej warunki handlowe, są ustalane na etapie zapytań ofertowych lub uzgodnień pomiędzy stronami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

#

Warunki handlowe